Category Archives: שילוב

קשיי למידה

בס"ד שלום לכם, היום נעסוק בדרכי למידה בהם ילדים עם קשיים מסוגלים להתגבר על הקושי באופן פשוט , להבין את החומר הנילמד בכיתה/ בגן ולשתף פעולה בבית. כדי להבין טוב יותר איך מתנהל המוח שלנו בצורה פשוטה, נחלק את הקשיים שלנו לשניים: יש ילדים עם קשיי התנהגות יש ילדים עם קשיים לימודים נכון, מדובר בשתי המיספרות שונות, אבל… Read More »